Registratie deelnemer COIG

Persoonsgegevens

Ziekenhuisgegevens

Opleidinggegevens


Lidmaatschap NIV

Voor het volgen van het landelijke verplichte onderwijs is lidmaatschap van de Nederlandse Internisten Vereniging niet verplicht, maar NIV-leden ontvangen wel aanzienlijke reductie op de inschrijfkosten van de COIG-cursussen en de kennistoetsen. Wil je lid worden van de NIV klik dan de button hieronder aan.