Wijziging privé- werkadres gegevens

Privégegevens

Werkadresgegevens

Wijzigen categorie lidmaatschap 
Bijvoorbeeld van AIOS naar internist i.v.m. einde opleiding, van internist naar senior i.v.m. pensioen.
Een wijziging naar Buitengewoon lid of Seniorlid is uitsluitend per kalenderjaar te realiseren en dient uiterlijk op 1 november (twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar) aan ons doorgegeven te zijn.

Lidmaatschap beëindigen
Beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 november (twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar) te geschieden, schriftelijk of via dit wijzigingsformulier.
U ontvangt van de beëindiging van uw lidmaatschap altijd een schriftelijke bevestiging.

Lidmaatschap beëindigen